Przejdź do treści

O nas

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego zostało założone przez
Macieja Salomona 24 października 1969 roku przy Instytucie Historii. Obecnie opiekunem
Koła jest dr Paweł Duda. Członkami SKNH są przede wszystkim studenci kierunków
prowadzonych przez Instytut Historii UŚ. Koło podzielone jest na Sekcje tematyczne
zajmujące się konkretną problematyka naukową i badawczą, są to kolejno:

− Sekcja Historii Starożytnej
− Sekcja Mediewistyczna
− Sekcja Historii Nowożytnej (XVI-XVIII w.)
− Sekcja Historii Nowożytnej (XIX-XX w.)
− Sekcja Turystyki Historycznej